Ngày 14 tháng 10 năm 2018, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lộc Thịnh tổ chức tập huấn công tác Đội cho các anh chị Phụ trách Chi đội TNTP Hồ Chí Minh và phụ trách sao nhi đồng.